اگر آواز میخوانی

بخوان آواز درد آلوده ی پیران غمگین را

بگوش ما رسان شبناله های بینوایان را

صدای دردمندان بلاکش را

نوای مبتلایان را

بخوان آواز آن بیمار بیکس را

سرود تلخ آن قومی

که در مرگ جوانهاشان ز خشم و غصه لبریزند...

( گلچینی از شعر سرود قرن , مهدی سهیلی )