منار علی - اصفهان

آدمها همیشه نیستند , آمدن و رفتن تا بوده همین بوده...

هر زمان که به بنایی قدیمی نگاه می کنم  یاد آدمهای رفته از این راه ذهنم را درگیر می کند و من می مانم و هزاران سوال بی پاسخ...

منار علی واقعا زیباست , آجر کاری های تزیینی رو دوست دارم زیاد , قدمت این مناره البته با قید احتیاط مربوط میشه به دوره سلجوقی و در کنار اون مسجد علی که تاریخ تولدش به دوره صفوی بر می گرده این عکس هارو به لطف آقای اشعاری استاد گران قدر ( ... ) گرفتم بنابراین از ایشون بابت این لطف بسیار بسیار سپاسگزارم .