گراوان

این روستای کوچک در فاصله 8 کیلومتری شرق هریس واقع شده است . در گذشته این روستا را با نام نورآباد می خواندند بر اثر زلزله ای که در این روستا اتفاق افتاد عده زیادی از مردم این روستا می میرند پس از این اتفاق این روستا نام گورآباد به خود می گیرد و طی سالها از گورآباد به گوراوان تغییر نام می دهد .

روستای گراوان یک روستای بن بست است که تنها راه عبوری آن هریس است بنابراین به علت فاصله کم گوراوان با شهر هریس بافته های این روستا خیلی به هریس نزدیک است . گوراوان همواره از هریس تبعیت داشته است و دست بافته های آن از این لحاظ به نمونه های هریس بسیار شبیه است اما از لحاظ کیفیت چه در بافت و چه در طرح از قالی های هریس پایین تر است.

تصویر زیر نمونه ای قدیمی از لچک ترنج های قدیم گراوان است ترنج آن از نمونه هفت حوض های هریس است .

 با اینکه در تمامی نقوش و حتی حالت ترکیب بندی آن ها در این  طرح از هریس تبعیت شده است اما باز هم از لحاظ کیفیت به پای هریس نرسیده است و نقوش به کار رفته درآن از هریس شکسته تر است .

تصاویر  قالی های جدید گراوان که طرح هر سه از هفت حوض هریس گرفته شده است .

تصویر زیر اقتباس از هفت حوض هریس است.

 

مهربان

از شهرهای تابع شهرستان سراب است . این شهر حدودا در 68 کیلومتری شمال غرب سراب واقع است .بافنده های مهربان نیز با اینکه از هریس پیروی می کنند اما تولیدات مرغوبی از لحاظ طرح و رنگ و بافت دارند طرح سلطان عظمت نیز از طرح های خیلی قدیمی هریس است که از لحاظ ساختار در دسته افشان ها قرار می گیرد که یک نمونه از آن را از بافته های قدیمی متعق به مهربان است .

تصاویری که در پایین میبینید لچک ترنج های مهربان است .

این طرح های ترنج ها از نمونه های شبیه به تاجری و هفت حوض هریس هستند.

 

و این نمونه ای از طرح سلطان عظمت

 

اهر

یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی که همراه با روستاهای اطرافش یکی از حوزه های قالی بافی در منطقه  محسوب می گردد. قالی های اهر به صورت نیمه گردان و نیمه هندسی هستند . قالی های اهر در قسمت  تاثیر دو منطقه مهم روستایی هریس و شهری تبریز بافته می شود .

در اینجا طرح اصیل اهر باز هم از هریس و تبریز تبعیت کرده است .

 

این طرح ترنج کاملا شبیه به ترنج های هریس است .

 

چشمه زن

یکی از روستاهای اطراف اهر که عمدتا فرش های بزرگ پارچه با ساختار لچک و ترنج در این روستا تولید می شود .

تصویر زیر بافت جدید از طرح های خاص این روستاست . نقوش به کار رفته در آن شبیه به هریس است .

 

مزرع

از روستاهای اطراف اهر است که به روستای چشمه زن نزدیک است .

 

بیلوردی

یکی از روستاهای حومه هریس است . در 22 کیلومتری هریس قرار دارد .

دو نمونه طرح بیلوردی

 

مینق

در 14 کیلومتری غرب هریس قرار دارد.

ولیلو

از روستاهای منطقه هریس که ازلحاظ طرح شبیه مینق می باشد.‌

 

کلوانق

از شهرهای تابعه شهرستان هریس است که در 31 کیلومتری هریس واقع است.

 

ترکیش

روستایی درمنطقه هریس بافت است .

 

زرنق

از شهرهای تابعه شهرستان هریس است در 21 کیلومتری جنوب هریس واقع شده است . تصویر زیر شباهت زیادی به تاجری های هریس دارد .

 

نمرور

به فاصله 19 کیلومتری در غرب شهر هریس واقع شده است .

 

شربیان

یکی از شهرهای تابعه سراب است که در فاصله 49 کیلومتری غرب آن واقع شده است .

 

کلیبر

شهر کلیبر بخش مرکزی شهرستان کلیبر است .

 

سرای

روستای اطراف بخشایش در 15 کیلومتری شمال این شهر قرار دارد.

در تصویر پایین ترنج آن شباهت زیادی به صمد خانی های هریس دارد .

 

اسنق

از روستاهای اطراف مهربان است 3 یا 4 کیلومتری مهربان است .

 

پایان