شهرستان ها و روستاهای اطراف هریس

بخشایش

یکی از شهر های تابعه شهرستان هریس است که در فاصله 33 کیلومتری در جنوب غربی هریس واقع شده است . این شهر به عقیده بسیاری از صاحب نظران دومین مرکز قالی بافی منطقه پس از هریس محسوب می شود . از ویژگی های طرح های بخشایش این است که در آن نقش های بزرگ گیاهی ان که از نقش های هریس الهام گرفته اند بر خلاف تولیدات سراب در سر تا سر متن تکرار می شوند .

فرش های بخشایش از لحاظ بافت از هریس خشن تر و متراکم تر هستند اما از لحاظ طرح در بسیاری از موارد بخشایش تحت تاثیر هریس بوده است .

طرح های بخشایش

حاج عظیمی

این طرح از طرح های قدیمی هریس بوده که در بخشایش هم بافته می شده است .

 یک نمونه حاج عظیمی بافت بخشایش

 نمونه دیگری از قالی بخشایش کف ساده متعلق به 25 سال پیش

 قالیچه کف ساده کوچک که در مسجد جامع بخشایش موجود می باشد

 طرح اصیل بخشایش که تحت تاثیر هریس بوده است مربوط به قرن 19 میلادی می باشد

طرح بخشایش است و احتمالا بافت هریس می باشد

 

لچک ترنج بخشایش

 نمونه یک لچک ترنج از بخشایش است که شباهت زیادی به صمد  خانی های قدیم هریس دارد دلیل این شباهت یکی به خاطر فرم لوزی شکل ترنج آن و دیگری به خاطر استفاده زیاد از برگ های کنگره ای در طرح است . فرم دورانی که با یکسری نقوش هندسی در گوشه لچک کار شده است از فرم هایی است که در هریس دیده نمی شود 

این سه تصویر از نمونه قالی های بافت بخشایش هستند که طرح آنها شباهت زیادی به تاجری های هریس دارد.

و این تصویر از طرح های هریس است .

از مهمترین تفاوت های این سرترنج ها با سرترنج های از این نوع در هریس شکل و اندازه های زایده هایی است که تحت عنوان برگ های این گل های شاه عباسی بزرگ هستند . اندازه این برگ ها در سرترنج های هریس پهن تر و کوتاه تر ولی در بخشایش این برگ ها به صورت نازک تر و کشیده هستند.

این تصویر یک طرح درختی از قرن 19 می باشد

 نقوش درختی و حالت هایی که در آن هست حالت طرح باغی را تداعی می کند که ذهن را ناخوداگاه متوجه یک نمونه قالی با طرح باغی از دوره صفوی می کند که بع اعتقاد برخی شاید متعلق به هریس باشد . در این طرح به جای مانده از دوره هریس طرح  فرش آشکارا باغی است که آب نماها آن را به بخش های چهار گوش غیر منتظم تقسیم کرده است .